• 2016 Veldseizoen
  • 2014 sportenspel
  • 2017 Sponsorkliks

22 juni Jaarlijkse Algemene Vergadering & Vrijwilligersavond

Vrijdag 22 juni aanstaande zal de jaarlijkse algemene vergadering (JAV) plaatsvinden in de SDO kantine. Aanvang is 19:30. Aansluitend zal ook de vrijwilligersavond plaatsvinden waar o.a. de jubilarissen zullen worden gehuldigd.

De agenda is als volgt:

01. Opening
02. Verslag JAV 29 juni 2017
03. Verslagen commissies 2017-2018
04. Verslag kascontrolecommissie
05. Financieel verslag 2017-2018
06. Lid van verdienste
07. Pauze
08. Evaluatie speerpunten bestuur
09. Aanpassen huishoudelijk reglement
10. Verkiezing nieuwe bestuur
11. Begroting 2018-2019
12. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
13. Rondvraag
14. Sluiting
15. Vrijwilligersavond

Verslag vorige JAV en Aanpassing huishoudelijk reglement zijn naar alle leden gemaild.

Tot de 22e #Bethere

Het bestuur