• 2016 Veldseizoen
  • 2014 sportenspel
  • 2017 Sponsorkliks

Nieuw bestuur SDO Korfbal

Donderdag 29 juni was het weer tijd voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van SDO. Met 55 leden en ouders was dit een van de beter bezochte ledenvergaderingen van de afgelopen jaren.

Financieel gezien kon het bestuur zwart/groene cijfers presenteren. Met een penningmeester vanuit de VS het afgelopen seizoen, een hele knappe prestatie.

Het nieuwe arbitrageplan werd bekrachtigd. Martijn Kemperman dikke duim voor dit plan.

 

Jo Stöver en Jaap Praagman werden (ondanks hun afwezigheid) in het zonnetje gezet voor hun inzet en Ramon Zondag werd terecht verkozen tot Lid van Verdienste van het afgelopen seizoen.

Naast deze positieve geluiden is het bestuurlijk wel een zwaar jaar geweest. Twee cruciale posities (TC en Facilitair) waren niet ingevuld in het bestuur. Commissies waren gedeeltelijk onderbezet en door nog een aantal onvoorziene factoren hadden de bestuursvergaderingen dit jaar een slechte personele bezetting. Veel brandjes blussen, niet ingevulde commissietaken oppakken en helaas dus niet toekomen aan echt besturen.

De noodklok werd geluid en gelukkig is hier binnen de vereniging gehoor aangegeven. Een drietal brainstormavonden leiden uiteindelijk tot een gedeeltelijke herstructurering van de interne organisatie en een grotendeels nieuw bestuur. Dit bestuur is op de JAV bekrachtigd. Daarnaast is er in diverse commissies al de nodige nieuwe aanwas. 

Vanaf heden bestaat het nieuwe bestuur uit: Joeri Bosch (Voorzitter), Rob van der Meulen (Penningmeester), Hanneke van der Heijden (Secretaris), Sander Kater (Technische zaken) en René du Floo (Facilitaire zaken).

Het nieuwe bestuur bedankt hierbij de aftredende bestuursleden (Petra Letterie, Helma Ammerlaan, Martijn Kemperman en Danny van Vugt) voor hun inzet de afgelopen jaren. Ik ben heel blij dat zij binnen de nieuwe organisatie ook weer hun plekje gaan vinden, zodat we met z’n allen kunnen gaan werken aan de groei en bloei van onze mooie vereniging, SDO.

Het nieuwe bestuur en de commissies gaan, ondanks dat het seizoen er nu op zit, op de achtergrond zeker al aan de slag, maar voor nu wens ik iedereen een hele fijne vakantie. Laad de batterijen goed op, zodat we half augustus met z’n allen er volle bak tegenaan kunnen.

Uw nieuwbakken voorzitter

Joeri Bosch