• 2016 Veldseizoen
  • 2014 sportenspel
  • 2017 Sponsorkliks

Verandering leeftijdsgrenzen jeugdkorfbal

Met ingang van het komend korfbalseizoen (2017/2018) zullen de leeftijdsgrenzen voor de indeling van jeugdspelers in leeftijdscategorieën veranderen. Internationaal wordt in het korfbal de leeftijdsgrens van 1 januari gebruikt. Volgend seizoen zal dus ook voor de Nederlandse korfbalcompetitie 1 januari worden gehanteerd als nieuwe peildatum. Een aantal jeugdleden kunnen hierdoor een jaar korter in een bepaalde leeftijdscategorie spelen.

 

Dit seizoen werd bepaald in welke leeftijdscategorie (F t/m A) spelers moesten worden ingedeeld aan de hand van hun leeftijd op 1 oktober 2016. Vanaf volgend seizoen wordt gekeken naar de leeftijd op 1 januari, voor volgend seizoen is dat 1 januari 2018. Tussen de peildatum van dit seizoen en volgend seizoen zit dus 15 maanden en dat betekent dat sommige spelers in die tijd twee keer jarig zullen zijn. Dit geldt voor alle spelers die geboren zijn op de data 2 oktober t/m 1 januari.

Voor spelers die tussen 2 januari tot en met 1 oktober jarig zijn, verandert er niet zo veel. Zij doorlopen de leeftijdscategorieën F t/m A op de normale manier en zitten twee jaar in elke leeftijdscategorie plus een gebruikelijk derde jaar in de A. Voor spelers geboren op de data 2 oktober t/m 1 januari verandert het wel. Het gevolg van de wijziging is dat zij niet twee jaar in elke leeftijdscategorie zullen spelen, maar eenmalig al na een jaar door zullen gaan naar een hogere leeftijdscategorie. Voor sommige spelers geldt dat zij daar komend seizoen meteen iets van merken, voor andere spelers treedt dat effect pas merkbaar een jaar later op.

Voor seizoen 2017/2018 geldt dan het volgende:

8 jaar voor jan 2018 E

10 jaar voor jan 2018 D

12 jaar voor jan 2018 C

14 jaar voor jan 2018 B

16 jaar voor jan 2018 A

18 jaar voor jan 2018 senioren

Voor vragen hierover kunt u terecht bij de leden van de JTC